xulykhokhancuocsong.com

Bài viết 08/2016

Tại Hong Kong, cuộc sống của người nghệ sĩ hoàn toàn không được tự do, họ luôn bị đem ra làm đề tài cho dư luận
Có lẽ mọi người đều mệt nhưng không ai muốn để lộ điều đó, ai cũng cố gắng, cũng nhiệt tình, sự nhiệt tình của người này động viên người kia, nên cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc một cách tốt đẹp