xulykhokhancuocsong.com

Bài viết 04/2017

Bên trong nội địa cũng thế, việc sở hữu ruộng muối là nguyên nhân của các cuộc chiến thầm lặng giữa giới tăng lữ, quý tộc và ngoại giáo. Mọi người đều thừa nhận rằng nhu cầu về muối gia tăng theo đà gia tăng dân số, dù là tiêu thụ trực tiếp hay  cho gia súc. Những “con đường muối” xuất hiện trên biển hay trên bộ, kéo theo sự trao đổi đủ mọi thứ hàng hóa. Muối ăn chỉ chiếm 10% lượng bán ra. Một phần tư số sản xuất được dùng cho việc làm tan...