xulykhokhancuocsong.com

Cảm ơn cô Lương Luận thương tặng 500 000 cho anh Nguyễn văn Tri 49 tuổi bị tung xe công tơ nơ từ thá

Cảm ơn cô Lương Luận thương tặng 500 000 cho anh Nguyễn văn Tri 49 tuổi bị tung xe công tơ nơ từ tháng 6. Anh Đi Sài Gòn 2 lần, Quy Nhơn 1 lần giờ tình trạng bị liệt và tai biếng. Gia đình quá nghèo hằng ngày nhờ bà con lối xóm giúp đỡ. Nhà trên đồi nên đi lại khó khăn. Hiện vợ Nguyễn Thị Tuyết Phượng 48 tuổi đang đau nhứt xách nước không nổi. Nhà nằm cao trên đồi. Nhà còn 1 cháu nhỏ. Gia đình em Minh Phong Minh cho mảnh đất chân đồi đễ xây nhà.
Cảm ơn tấm lòng cô nhiều. Chúc cô nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Mong chị đủ duyên để mọi người giúp đỡ.
08/10/2019
2 bình luận:
Kon Tennis
08-10-2019, 08:41:25
Nguyện Đem Công Đức Niệm Phật Này Hồi Hướng Đến Quý Đạo Hữu Để Một Đời Này Vãng Sanh Cực Lạc A Di Đà Phật??????A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT . A DI ĐÀ PHẬT??????Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT giữ tâm thiện thế giới hòa bình??????Nguyện đem công đức nàyTrang nghiêm phật tịng độ Trên đền bốn ơn nặngDưới cứu khổ tam đồNếu có ai thấy nghe Đều phát lòng bồ đề Hết một báo thân này Sanh qua cõi cực lạc ?????? A DI ĐÀ PHẬT
Huệ Hương
08-10-2019, 08:41:25
A di da phat

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *