xulykhokhancuocsong.com

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân , chủ tịch Hội Từ Thiện xã Bình Lãnh và anh Ngô Hiệu Chủ tịch Hội Từ Thiện

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân , chủ tịch Hội Từ Thiện xã Bình Lãnh và anh Ngô Hiệu Chủ tịch Hội Từ Thiện xã Bình Trung, là 02 trong 03 đơn vị được Hội Từ Thiện tỉnh QN tặng giấy khen , có thành tích xuất sắc trong công tác từ Thiện năm 2017, phát biểu tham luận trước Hội nghị.
18/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010104277688

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *