xulykhokhancuocsong.com

Có 3 loại người mà trên con đuờng đi đến những gặt hái khiến chúng ta luôn ghi nhớ và nên thực sự bi

Có 3 loại người mà trên con đuờng đi đến những gặt hái khiến chúng ta luôn ghi nhớ và nên thực sự biết ơn :
?Người cố đẩy ta vào tình thế khó khăn
?Người quyết rời bỏ ta trong lúc khó khăn
?Người hết lòng giúp đỡ ta khi thấy ta khó khăn
Lặng im nhìn cuộc sống
#STLanfrance
Make up: nguyễn phương đại
Hair: Sơn Lê
Fashion: Tuan Huynh
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *