xulykhokhancuocsong.com

Đừng lo lắng quá nhiều

Đừng lo lắng quá nhiều.
Trước tiên hãy làm những điều CẦN THIẾT.
Sau đó hãy làm tất cả những gì CÓ THỂ.
Và đến một lúc nào đó, một cách thật bất ngờ, bạn phát hiện ra mình đang làm những việc mà bạn đã từng cho là KHÔNG THỂ.
17/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/deanpnguyen
1 bình luận:
Tiến Anh Trần
25-12-2017, 20:51:01
<3

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *