xulykhokhancuocsong.com

Nhiều người muốn hiểu rõ về con người của tôi

Nhiều người muốn hiểu rõ về con người của tôi. Có một lời khuyên, đó là ko gì bằng hãy đọc hết những bài báo tôi viết và câu chuyện về vụ án Hàn Đức Long mà tôi theo đuổi.
Tinh thần quan điểm, tính cách nhận thức con người tôi, đều được thể hiện trong các bài viết có chiều sâu nội tâm và tri thức ở đó.
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *