xulykhokhancuocsong.com

Nhìn trẻ mồ côi thật đáng thương

?Nhìn trẻ mồ côi thật đáng thương
Mất cha mất mẹ cảnh đoạn trường
Về đâu em hỡi khi trời mưa bão ?
Biết tựa vào ai cảnh không nhà ?
Hãy Biết sẻ chia yêu thương với những mãnh đời bất hạnh ở xung quanh mình Để cuộc đời này luôn ấm áp tình người cả nhà nhé !!!
...Namo Quán Thế Âm Bồ Tát...??????
13/08/2019
6 bình luận:
Sandy Pham
13-08-2019, 02:36:19
Nam mô A Di Đà Phật
Oanh Ngoc
13-08-2019, 02:36:19
?????????
Holy Silence
14-08-2019, 02:36:15
Tội quá
Kim Ho
14-08-2019, 02:36:15
Nam mo quan the am bo tat
Jim Ngo
15-08-2019, 02:36:12
??️???Nam Mô ? Đại Từ Đại Bi ? Tầm Thinh ? Cứu Khổ Cứu Nạn ?Linh Cảm Quán Thế Âm ?Bồ Tát ?Ma Ha Tát Phật ?
Hoàng Lan Lê Thị
15-08-2019, 02:36:12
Nam Mo A Di Da Phat

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *