xulykhokhancuocsong.com

PHÙ DU TA tìm chi chốn bụi trần ĐI về bao lượt loanh quanh nơi này

PHÙ DU
TA tìm chi chốn bụi trần
ĐI về bao lượt loanh quanh nơi này
DỌC đường gió bụi mệt nhoài
CÕI nhân gian vốn đan cài nhợ duyên.
VÔ tư trước những truân chuyên
THƯỜNG tình nhân quả luân chuyền thuở nao
MỚI ngày nắng hửng mây cao
HAY đâu chiều tắt khói màu xám giăng
TRĂM suy ngàn ý luôn hằng
SỰ chi phải nhủ tâm rằng xả buông
CÓ không được mất là thường
LƯỜNG đo hỷ nộ bên đường rời đi
ĐƯỢC vui ắt tiếp buồn thì
ĐÂU đây tan họp, mai gầy chiều sương
TA ĐI DỌC CÕI VÔ THƯỜNG
MỚI HAY TRĂM SỰ CÓ LƯỜNG ĐƯỢC ĐÂU...
( Song An ngày cuối tháng)
18/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *