xulykhokhancuocsong.com

Quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng trung cho ở gần để xem lòng kính sai làm nhiều việc để xem c

Quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng trung , cho ở gần để xem lòng kính, sai làm nhiều việc để xem cái tài, hỏi lúc vội vàng để xem cái trí, hẹn cho ngặt ngày để xem cái tín, ủy cho tiền bạc để xem cái nhân, giao cho việc nguy biến để xem cái tiết, cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ, cho ở chỗ phiền tạp để xem thần sắc…. Xem người đại khái như vậy, thì họa may mới có thể biết người được. (Trang Tử)
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *