xulykhokhancuocsong.com

Sắp tới ngày báo chí định hướng XHCN mình nhớ như in ngày xưa học môn đạo đức báo chí giảng viên dạy

Sắp tới ngày báo chí định hướng XHCN mình nhớ như in ngày xưa học môn đạo đức báo chí, giảng viên dạy dổ những sinh viên mới rằng " là người làm báo, chúng ta phải bảo vệ đảng, có đảng mới bảo vệ và chăm lo cho nhân dân ổn định và phát triển". Nghe xong kể từ giây phút đó mình mới giác ngộ cách mạng thực sự, mới biết cái "mặt trời chân ný chói qua trym" nó như thế nào.
Nhân sắp tới ngày báo chí kếch mệnh Việt Nam mình xin chúc các cây bút báo kếch mệnh hãy hoàn thành sứ mạng "Con Chó" ấy, cái sứ mệnh con chó ấy, Tổng biên tập Đại Tá An ninh Như Phong từng nêu rõ rồi.
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *