xulykhokhancuocsong.com

Thầy xin cảm niệm công đức Quý Phat tử dã hổ trợ chuong trình này

Thầy xin cảm niệm công đức Quý Phat tử dã hổ trợ chuong trình này. Thay mặt quý vị thầy đa chuyển cho Sư Cô Thích Nữ Chơn Nguyện ( Chùa Hồng Quang QN).
Số tiền là 3.000.000 ( Trong đó Teppy Vit 500.000
Hong Nguyen 500.000
Tuyetlan Nguyen500.000
Thầy Thích Tâm Thich Tâm Thich Tâm Nhơn 1.500.000).
Để sư cô và quý thầy mua vở cho các em học sinh nghèo trong chương trình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
11/08/2019
3 bình luận:
Yen Nguyen
11-08-2019, 02:37:20
Chúc mừng sư!
Chùa Hồng Quang QN
11-08-2019, 02:37:20
Thay mặt nhóm thiện nguyện huynh đệ QN .Tri ân Đại Đức Thích Tâm Nhơn .và những tấm lòng vàng đã tạo duyên lành cho chúng con sớm đến với những em học sinh nghèo miền núi . Nam Mô A Di Đà Phật
Ailien Le
12-08-2019, 02:36:14
Con chúc mung su , A di da phat

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *