xulykhokhancuocsong.com

Tổng kết công tác thi đua năm 2017

Tổng kết công tác thi đua năm 2017. Có 03 đơn vị và người đứng đầu được Hội Từ Thiện Tỉnh QN tặng giấy khen, đó là. Hôi Từ Thiện xã Bình Lãnh , Hội Từ Thiện xã Bình Trung và Hội Tư Thiện xã Bình Trị.
19/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010104277688
1 bình luận:
Lê Văn Nga
12-01-2018, 19:43:26
Chúc mừng Hội Từ Thiện Bình Lãnh! Hôm nào Xì Gòn ghé Quê Nhà Quán nhé

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *